Søg

Liv uden larm på VUCs nye fyrtårn i Haderslev

Det store atrium der samler gange og trappeløb i det nye VUC i Haderslev ville lyde som en domkirke uden BASWAphon akustikpuds.

ørdag den 28. september blev det nye VUC center på Haderslev Havn indviet med et storstilet åbent hus. Der var masser af tilbud til de besøgende, der kunne vælge mellem en række fremvisninger og foredrag dagen igennem. Og Haderslevs borgere kvitterede ved at fylde den spændende bygning fra start til slut.

Hjertet i huset er det store atrium, hvor trappeløb og alle gangarealerne på de forskellige etager mødes. Med de mange hårde overflader ville akustikken i det store rum sikkert lyde som domkirkens, hvis ikke det var for BASWAphon Akustik-system. Rockidans akustikpuds er anvendt på sider og undersider af de mange asymmetriske trappeløb, så der selv med fuldt hus og masser af aktivitet er ro nok til både undervisning, gruppearbejde og fordybelse.

Netop det store rykind på åbent-hus-dagen gav et klart førstehåndsindtryk af, hvordan det – trods glas og beton – alligevel er lykkedes at opnå en behagelig akustik. Blandt andet til overraskelse for lærer Jakob Vindel Duedahl, der i byggefasen var lidt spændt på støjniveauet i de nye åbne undervisningsmiljøer.

– Der er jo liv overalt hele tiden, og tanken er, at undervisningen rykker rundt flere gange i løbet af en dobbelttime alt efter om der nu er brug for klassisk læreroplæg, gruppearbejde, dialog eller selvstudium. Meget af det foregår ude i det åbne, hvor du i princippet burde kunne høre alle andre – men der er bare total ro.

– Jeg havde egentlig troet, at jeg mest ville komme til at bruge de lokaler, der minder om traditionelle klasselokaler, men i virkeligheden er det dem, jeg bruger mindst, forklarer Jakob Vindel Duedahl.

VUCs Lighthouse er tegnet af Zeni Arkitekter og AART.

Rockidan AS

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 61 33 66
Fax +45 74 61 36 29

Mail mail@rockidan.dk

BASWA | POWERRED BY ROCKIDAN