Søg

Ny kirke overtager gammel kirkes akustik

Arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen har genskabt den oprindelige akustik i den nye kirke i Thyborøn.

Thyborøns nye kirke blev i februar indviet med fuld musik under overværelse af kirkeministeren, biskoppen, områdets præster og naturligvis medlemmer af menigheden, der med stor interesse har fulgt det spændende byggeri. Med projektet kan Rockidan føje endnu en kirke til referencelisten for BASWAphon Akustikpuds.

For arkitekt Jens Vilsbøll fra arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen A/S har projektet fyldt meget siden konkurrencen blev vundet i 2004, og akustikken havde fra første færd meget høj prioritet.

”Allerede ved de første samtaler var der en vis skepsis ved at skulle vælte en gammel kirke og bygge en ny – det er vist første gang i 50 år, man har gjort det. Den gamle kirke var kendt for at have en fantastisk akustik, og den blev ofte anvendt til klassiske koncerter. Derfor fik vi akustiker Per Rubak fra Aalborg Universitet til nøje at opmåle efterklangstiderne i den gamle kirke, så vi kunne skabe nogle lignende akustiske forhold i den nye”, fortæller Jens Vilsbøll.

Rockidans akustikpuds er anvendt i 5 felter i hver side af kirkerummet og supplerer akustikløsningen i gipsloftet. En udsparing i betonelementerne gør, at de færdige felter ligger helt plan med den øvrige vægflade. Mens de yderste og det midterste felt i hver side består af en fuld opbygning med mineraluld bag akustikpudsen, er de 2 sidste felter pudset op på en indsat plade. De forskellige opbygninger påvirker akustikken i hver deres frekvensområder og hjælper på den måde med at justere akustikken meget nøjagtigt.

Positive reaktioner på akustikken
”Det forunderlige er, at efterklangstiden ikke bare passer nøje til tiderne i den gamle kirke”, forklarer Jens Vilsbøll. ”Kirkerummet på lige under 300 kvadratmeter kan udvides med 2 siderum på i alt ca. 200 kvadratmeter, og målingerne viser, at efterklangstiden er næsten konstant, uanset om man kun måler på selve kirkerummet eller på de 3 rum samlet.

Responsen i forbindelsen med indvielsen har da også kun været positiv. Blandt de umiddelbare indtryk fremhævede alle, der blev interviewet til de lokale medier 2 ting. At den gamle altertavle for alvor er kommet til sin ret i den nye kirke, og at akustikken er imponerende god.
Og selv om kirken endnu ikke for alvor er blevet brugt til rigtige koncerter, sover den nyslåede kirkearkitekt helt roligt. ”Vi har en relativt stor overflade på bagsiden af altertavlen i baghånden som buffer, hvis der mod forventning skulle blive behov for yderligere justeringer”.

BAGGRUND

Debut som kirkearkitekt
Kirkeprojektet i Thyborøn er Vilsbøll og Poulsens debut som kirkearkitekt og man kan godt spore lidt ærefrygt i den anledning.
”Vi har lavet en del mindre ombygninger, men det er vores første rigtige projekt på kirkeområdet. Et eller andet sted er det jo noget af det ypperste, man kan komme til at lave som arkitekt og det har været utroligt spændende. Vi har lagt rigtig meget i det her projekt – også fordi det kan vise sig at blive det eneste projekt man får mulighed for at lave” siger Jens Vilsbøll, hvis firma Vilsbøll og Poulsen A/S har base i Lemvig blot ca. 20 km. fra den nye kirke.

Arkitektfirmaet vandt konkurrencen allerede i 2004, og herefter har der været en længere proces med at rejse midler inden byggeriet gik i gang i efteråret 2009. Den oprindelige kirke fra 1908 stod over for en gennemgribende renovering på grund af omfattende sætningsskader, mens facaden efterhånden var godt slidt af blæst, sand og saltvand. På den baggrund fandt man ud af, at en ny kirke ikke ville koste vanvittigt meget mere end en renovering.

Moderne kirke med klassisk udstråling
Valget af beton var både et arkitektonisk valg og en materialemæssig nødvendighed.
”Kirken ligger stort set lige ud i klitten ved Vesterhavet og kan næsten ikke være hårdere belastet. Derfor valgte vi en bygning som giver læ for den fremherskende vind fra sydvest ved et skrånende tag, der falder mod sydvest”, forklarer arkitekten. Samtidig var det åbenlyst, at der skulle anvendes absolut robuste materialer og hele den udvendige del er derfor holdt i blot 3 materialer: Beton, kobber og rustfrit elektropoleret stål til alle de mindre udvendige overflader omkring vinduer og med stålprofiler i alle fugerne.

”Vi har bevidst tilstræbt et moderne kirkeudtryk, men har samtidig haft en klar intention om, at man på lang afstand skulle kunne se, at det her var en kirke og ikke bare et tilfældigt moderne byggeri”, siger Jens Vilsbøll.

På samme måde har man trods materialer og udformning fået et klassisk kirkerum bl.a. ved at vælge traditionelle bænke i stedet for de stole, som en overgang var på tale. Som en lille finurlighed har man indsat de oprindelige dekorationer i de nye lyse bænke – små rosetter udskåret fra de gamle bænke og indsat i en stålindsats i de nye.

Også altertavlen har overlevet fra den gamle kirke. Tavlen fra 1971 er udført af kunstneren Niels Østergaard og gav oprindelig anledning til en del kritik, fordi den efter manges mening dengang var lidt vel moderne. I den nye kirke er altertavlen for alvor kommet til sin ret. Ikke mindst fordi lysindfaldet bag tavlen spreder et strålende blåt skær og dermed indirekte forbinder kirkerummet med det Vesterhav, som på alle måder fylder meget i Thyborøn.

 

Rockidan AS

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 61 33 66
Fax +45 74 61 36 29

Mail mail@rockidan.dk

BASWA | POWERRED BY ROCKIDAN