Søg

Usynlig akustikrenovering i Amtmandsboligen

Rockidans akustikpuds anvendt ved storstilet renovering i Hjørring

Med Realdania bygs køb af den tidligere Amtmandsbolig i Hjørring i 2011 blev der åbnet for en gennemgribende renovering af Hack Kampmanns klassiske embedsbyggeri fra 1910. Bygningen har siden 1970 fungeret som retsbygning og i den mellemliggende periode er der løbende foretaget en række ændringer, som var mere praktiske end i tråd med bygningens ånd.
Alle disse ændringer er nu ført tilbage, så man igen kan nyde de flotte trægulve, de oprindelige farver og den klassiske løfthøjde. De sænkede lofter er fjernet og i stedet er de oprindelige lofter renoveret med BASWAphon Akustikpuds, som med sin fuldpudsede overflade skaber en optimal samtaleakustik. Løsningen etableres helt uden samlinger og ligner på alle måder et 100 år gammelt glatpudset loft. Dermed kunne man både genskabe det oprindelige og samtidig opdatere lokalerne til kommunens og bl.a. det lokale erhvervsråds moderne brug.
BASWAphon akustikpuds er anvendt til renovering af en lang række fredede bygninger, herunder over hele Christiansborg, på Mariager Kloster og i det nyrenoverede Arresthus i Esbjerg, som Realdania byg også stod bag.

Det er Carl Nielsen Facadepuds, der har stået for akustikarbejdet på Amtmandsboligen.

Tag med på en en tur rundt i den statelige bygning med det nye gamle look med Realdania bygs projektvideo.

 

Rockidan AS

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 61 33 66
Fax +45 74 61 36 29

Mail mail@rockidan.dk

BASWA | POWERRED BY ROCKIDAN